Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız


Sala Müzik Limited Şirketi olarak siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. Sadece şirketimize ait sunucularda toplanan bu bilgiler, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi, talep/şikayetlerin takibi ,Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek (Ticari elektronik iletişim izninize istinaden), hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amaçları ile sadece Sala Müzik Limited Şirketi bünyesinde kullanılmaktadır.

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Sala Müzik Limited Şirketi  tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz; ad/soyad, TC Kimlik no, VKN, Adres, E-posta, telefon numarası, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgisi, sipariş bilgisi, kamera kayıtları, alışveriş geçmişi bilgisi, anket, çerez kayıtları, görsel ve işitsel kayıtlardır.

Sala Müzik Limited Şirketi olarak alışverişleriniz esnasında ve üyelik formlarından topladığımız bilgileri, siz değerli müşterimizin/üyemizin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktayız. Ürün/hizmet satın alan müşterilerimize ilişkin kişisel veriler ancak siz değerli müşterilerimizin talebi doğrultusunda ürün tedariki, teslimi sağlamak amacıyla, amaçla sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerimize, bayi ve iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Ayrıca Müşterilerimize ait Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Siz değerli Müşterimizin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece sizin tarafınızdan ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece siz değerli Müşterimiz değiştirebilmektesiniz. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Sala Müzik Limited Şirketi  olarak, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediğimiz kişisel bilgilerin haricinde Site/Mobil Uygulamamızı ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılmasını sağlamak amacıyla Mobil Uygulama ve Site’de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site/Mobil Uygulama’yı kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için sitemizde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

Sala Müzik Limited Şirketi  web sitesi ve mobil uygulaması Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde biz Yonka Elektronik San. Tic. A.Ş ve bize hizmet veren şirketlerin sunucularında, iş ortaklıklarımızda veya herhangi bir veri havuzunda tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.yonkamuzikmarket.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmektedir.

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle şirketimize başvurarak, Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

Sala Müzik Limited Şirketi  olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda Kişisel verilerin ve bunları işlemenin doğasını ve olası tehditleri dikkate alarak kişisel verilerinizi korumak için idari, teknik ve fiziksel önlemlerden yararlanıyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olması için söz konusu güvenlik önlemlerini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir. Sala Müzik Limited Şirketi, kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir.


İLETİŞİM
Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, ilgili talebinizi web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak veya ilgili mevzuatın aradığı başvuru koşullarını taşıyan bir başka yazılı belge ile kimliğinizi teyit etmeye yarayacak belgeler ile posta adresimize; ıslak imzalı olarak elden doğrudan şirket adresimize iletebilirsiniz.Sala Müzik Limited Şirketi 


ADRES: murat reis mah. gazi cad. no 131a Üsküdar İstanbul 

E-POSTA: info@salamuzik.com